Inicjatorem był doktor Andrzej Małysa. W roku 1996 zaczęła stawiać pierwsze kroki. Kilku młodych ludzi odwiedzało starsze, chore osoby w miejscu ich zamieszkania. W tym też czasie trwały poszukiwania drogi dotarcia do najbardziej potrzebujących oraz szukanie wolontariuszy. Odbywały się też kursy, szkolenia z zakresu pielęgnacji i towarzyszenia chorym oraz samotnym.

     Od 1997 roku Wspólnota Samarytańska, spotykała się w kawiarence „Karolinka” przy parafii św. Jakuba Ap. w Brzesku. Opiekunem duchowym w tym czasie był ks. Stanisław Łaś.

     Wolontariusze zarówno młodzi jak i starsi odwiedzali też starszych w szpitalu. Przez kilka lat prezesem Wspólnoty była Magdalena Wolak. Obecnie obowiązki prezesa pełni pani Maria Kwiatek. Obecnie opiekunem duchowym jest ks. Józef Waśko – kapelan szpitala.

     Aktualnie oprócz comiesięcznych spotkań w Domu Katechetycznym organizowane są pielgrzymki do różnych sanktuariów /dwa razy w roku/. 

     Do Wspólnoty Samarytańskiej może należeć każdy, kto chce, przede wszystkim swoją obecnością i różnymi talentami, nieść dobro innym, według słów św. Pawła Apostoła: „większa radość jest w dawaniu aniżeli w braniu”.

Serdecznie zapraszamy do czynnego włączenia się w działalność tej Wspólnoty!