Parafia NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku

S A N K T U A R I U M

Podsumowanie 2021 roku

PODSUMOWANIE ŻYCIA DUSZPASTERSKIEGO I MATERIALNEGO PARAFII NMP MATKI KOŚCIOŁA I ŚW. JAKUBA AP.W BRZESKU – 2021 r.
Na ile wzrastaliśmy duchowo, ile było dni szczęśliwych czyli tych, które przyniosły szczęście dla ducha, czy korzystaliśmy z propozycji duszpasterskiej minionego roku by ubogacić się duchowo i umocnić wiarę – to pytania, które stawiamy sobie co roku podsumowując kolejny rok duszpasterski.

 • Rok 2021 to Jubileuszowy Rok św. Jakuba –  Rok Compostelański. Uroczyste otwarcie Roku Jubileuszowego, któremu przewodniczył bp Wiesław Lechowicz  miało miejsce 3 stycznia. Rok Jakubowy przeżywamy pod hasłem „Wyjdź z Twojej ziemi, Apostoł Jakub na Ciebie czeka”. W naszej parafii w każdy wtorek odprawiane są Msze św. przy ołtarzu św. Jakuba, każdego 25 dnia miesiąca jest Msza św. ofiarowana za Pielgrzymów, w niedziele, oprócz niedziel Adwentu i Wielkiego Postu, jedna Msza św. jest z formularza o św. Jakubie (jest to przywilej dla naszej parafii przekazany dekretem biskupa diecezjalnego).
 • Wielki Post. Rekolekcje Wielkopostne: „Zapisani w Sercu Jezusowym
  z racji 100. rocznicy poświecenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Rekolekcje prowadził o. dr Damian Płatek – Sercanin.
 • Peregrynacja Obrazu matki Boskiej Częstochowskie – Patronki Robotników wraz relikwiami bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – patrona Solidarności i repliką krzyża nowohuckiego.
 • Ogólnopolska pielgrzymka parafii jakubowych na Jasną Górę – z parafii udała się do Częstochowy się delegacja Bractwa Jakubowego.
 • Dni Kultury Chrześcijańskiej: dwa bloki tematyczne: 1. „Św. Józef patron na nasze trudne czasy” 2. Św. Jakub patron Miasta – Program w Radiu RDN o naszym sanktuarium oraz promocja książki ks. F. Kostrzewy:  „Opowieści i zwierzenia Jakubowe”
 • Uroczystość odpustowa ku czci NMP Matki Kościoła – „Oczy Matki”, kazania głosił ks. dr Piotr Cebula.
 • Realizacja charyzmatu parafii – Rodzinne Pielgrzymowanie Drogami św. Jakuba przez diecezję tarnowską  od Zawady k/ Dębicy do Chełmu nad Rabą.
 • Główny Odpust ku czci św. Jakuba i Brzeskie Dni Jakubowe – Święto Patrona Miasta. Przewodniczy bp Artur Ważny.
 • Diecezjalne Święto Chleba – przewodniczy ks. infułat Adam Kokoszka.
 • Wspólnie, trzy brzeskie parafie organizowały i przeszły ulicami Miasta w Marszu dla Życia i Rodziny.
 • Regionalne Spotkanie Młodych „Synaj” – duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.
 • Wielka Nowenna do św. Andrzeja Boboli w intencji Ojczyzny
 • Nowy Rok Liturgiczny – „Posłani w pokoju Chrystusa” . Adwent – Rekolekcje „Na warsztacie św. Józefa, nasza święta codzienność” – rekolekcjonista ks. dr Andrzej Jasnos.
 • Zakończenie wizytacji kanonicznej w dekanacie brzeskim.
 • Jubileusz 25. lecia parafialnego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
 • Święto Przeniesienia Relikwii św. Jakuba (Translatio Sancti Jacobi) – 30 grudnia, przewodniczy bp diecezjalny Andrzej Jeż.
 • Gala Caminowiczów – podsumowanie Rodzinnego Pielgrzymowania oraz Rowerowego Camino Pomorska Drogą św. Jakuba. Duchowy opiekun pielgrzymowania  oraz koordynator wszystkich jakubowych / .

 • Inne przejawy bogatego życia liturgicznego w parafii: Adoracja Wieczysta Najświętszego Sakramentu- od ponad 25 lat, codzienna posługa kapłańska w konfesjonale,  Koronka do Miłosierdzia Bożego, różaniec sanktuaryjny, za powołanych i o powołania, nabożeństwa fatimskie, nabożeństwa ku czci św. o. Pio, Pierwsze czwartki, piątki z kazaniami katechizmowymi i soboty z rozważaniami pierszosobotnimi, co czwartkowa Godzina Święta, nowo powstałe Róże Rodziców modlących się za dzieci, którym jako pamiątka Roku św. Józefa, będzie patronował św. Józef. Odwiedziny kapłanów u chorych z posługą sakramentalną pierwszopiątkową i świąteczną oraz posługa nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii przynoszących Komunie św. do chorych w niedzielę, posługa kapelana w obu brzeskich szpitalach przez cały czas trwania epidemii, 153 godziny katechezy tygodniowo prowadzonej przez naszych księży katechetów, liczny udział wiernych w Mszach św. w dni powszednie, spotkania Grup modlitewnych i Apostolskich, cotygodniowa formacja Liturgicznej Służby Ołtarza i DSM. Do 40 już istniejących Róż, dołączyły trzy nowe Róże Rodziców modlących się za swoje dzieci.

Statystyka Parafialna

 • Sakrament Chrztu św. – 68 (33 chłopców i 35 dziewczynek, najczęściej pojawiające się imiona: Ignacy, Antoni, Franciszek Jakub, Leon, Emilia, Hanna, Zuzanna, Aleksandra).
 • I Komunia – 98 dzieci (przygotowywał ks. M. Byś). Obecnie odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św. jest ks. D. Czerwień.
 • Bierzmowanie – 96 uczniów klas ósmych, przygotowywał odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży w parafii do bierzmowania ks. K. Romański, sakramentu udzielił bp Andrzej Jeż. 
 • Sakrament małżeństwa – 42 pary ( 22 pary zawierały sakrament w kaplicy pałacowej, protokoły przedmałżeńskie dla narzeczonych, którzy zawierali małżeństwo w kaplicy pałacowej przychodziły z Włoch, Niemiec, Irlandii, Austrii i Szwajcarii). Odpowiedzialnymi za przygotowanie i prowadzenie protokołów przedmałżeńskich są ks. Proboszcz i ks. senior Ł. Polniaszek.
 • Pogrzeby – 118 ( 77 pogrzebów odbyło się w parafialnym kościele)
 • W roku 2021 w kancelarii parafialnej odnotowano w dzienniku podawczym 670 spraw.

W katechizacji przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński) podczas dwóch sesji  wzięły udział 154 osoby. Odpowiedzialnym za organizację Kursu, Dni Skupienia dla Narzeczonych oraz za Poradnię  jest ks. K. Misiaszek.

Porania dla narzeczonych i małżonków przyjęła: I spotkanie 66 osób, II spotkanie 62 osoby i III spotkanie 62 osoby.

Świetlica parafialna – W świetlicy codziennie od 14.00 do 18.00 gromadzi się kilkanaście dzieci. Funkcjonowanie Świetlicy jest prowadzone przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Brzesku. Wychowawcami w Świetlicy są ks. mgr Marcina Gazda, mgr Paula Brożek i mgr Sabina Wąsikiewicz.

Caritas – w roku 2021 udzielił pomocy potrzebującym z parafii i Miasta na kwotę 128 127 zł. Na pomoc poszkodowanym w różnego rodzaju kataklizmach do puszek zebrano 23 500 zł. Kuchnia dla ubogich prowadzona jest wspólnie z Urzędem Miejskim Brzesku. Parafialny Zespół Caritas tworzy 10 wolontariuszek.

Dziewczęca Służba Maryjna do której należy 8 dziewczynek, prowadzone przez s. Barbarę Góra.

Młodzieżowy Wolontariat Misyjny 10 osób.

Liturgiczna Służba Ołtarza: aspirantów (2) , ministrantów(30), lektorów (55), ceremoniarzy(3). Odpowiedzialni za aspirantów i ministrantów ks. M. Gazda, za lektorów i ceremoniarzy ks. M. Byś.

Pięciu Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii w niedzielę i święta zanoszą Komunię św. do ok. 10 chorych.

W dekanacie brzeskim jest 197 ministrantów, 241 lektorów, 23 ceremoniarzy i 36 szafarzy Eucharystii.

Parafialny Klub Sportowy „KS JAKUB” – do Klubu należą ministranci i lektorzy. W Klubie można się realizować w piłce nożnej, turystyce pieszej i rowerowej oraz w narciarstwie. Klub ma do dyspozycji siłownię która funkcjonuje w piwnicach plebanii. Odpowiedzialny ks. M. Gazda, prezes Klubu p. Tomasz Mikuliński.

Czytelnictwo: parafia prenumeruje i rozprowadza następujące tytuły czasopism religijnych: Gość Niedzielny, Niedziela, Miłujcie się, Wiara Patriotyzm i Sztuka(WPiS), Misje Dzisiaj, Kościół nad Uszwicą, Idźmy do Józefa, Królowa Różańca Świętego, Dobre Nowiny, Wzrastanie. Dla dzieci: Mały Gość Niedzielny, Promyczek Dobra i Mały Promyczek Dobra.

 • Bibliotek Parafialna czynna w każdy czwartek od 16.00 do 18.00.

Rozliczenie finansowe

 • Utrzymanie kościoła parafialnego i kościoła Ducha Św. – 224 900 zł. W skład sumy wchodzą: opłata z prąd 22 580 zł. Ogrzewanie(Eko-groszek 33 tony) 35 570 zł., ubezpieczenie kościołów, sprzątanie, pensja pracowników kościelnych, konserwacja, naprawy i bieżące zakupy: komunikanty, wino, wystrój kościołów, środki czystości i środki dezynfekujące) W roku 2021 zostały odmalowane ściany w bocznych nawach. Praca ta została wykonana gratisowo przez p. Marka Kotarbę i ofiarowanych farbach przez p. Marka Więckowskiego „Śnieżka”.
 • W ubiegłym roku spłaciliśmy ostatnią ratę firmie który wykonywała generalny remont i przebudowę kościoła Ducha Św. Całościowy koszt tego remontu wyniósł 826 tysięcy zł.
 • Dom Katechetyczny – 31 010 zł. Stan obecny Domu Katechetycznego wymaga natychmiastowego generalnego remontu. Jest to także zalecenie ostatniej wizytacji kanonicznej.
 • Utrzymanie starego cmentarza parafialnego (wywóz śmieci, woda, koszenie trawy) – 10 102 zł. Podczas kwest na cmentarzu komunalnym i parafialnym na utrzymanie cmentarza zabytkowego zebrano 8 575 zł.
 • Plebania – 68 030 zł.( z tego koszt utrzymania poszczególnych mieszkań: ogrzewania, wody, prądu i wywozu śmieci kapłani pokrywają z własnej pensji. Z własnej pensji, na którą składa się pensja szkolna oraz stypendia mszalne, kapłani pokrywają pensję kucharki oraz koszty wyżywienia). Także koszt utrzymania Domu Parafialnego przy pl. Kazimierza W. pokrywają mieszkający tam  kapelan i senior.
 • W ubiegłym roku, dzięki wsparciu finansowemu Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie realizowaliśmy kilka projektów, które wsparły naszą duszpasterską działalność dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Odpowiedzialnymi za projekty w imieniu parafii są: ks. Marcin Gazda, Adriana Błaszczyk i Antoni Stec.