Parafia NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku

S A N K T U A R I U M

Duszpasterze

PROBOSZCZ PARAFII

Ksiądz Prałat mgr Józef Drabik

Kustosz Sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła przy Drodze „Via Regia”

(w parafii od 2004 r.)

 

Urodził się 15 stycznia 1960 roku w Tarnowie, pochodzi z parafii św. Wawrzyńca w Wojniczu, syn Edwarda i Stanisławy z domu Drożdżowicz, rodzeństwo: siostra Krystyna. Szkołę podstawową ukończył w Wojniczu w roku 1975, w 1980 roku złożył egzamin dojrzałości w Technikum Elektrycznym w Tarnowie – Mościcach. 16 września1980 roku, rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, które ukończył złożeniem egzaminu magisterskiego z biblistyki na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i 25 maja 1986 z rąk Ks. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza przyjął świecenia kapłańskie w katedrze tarnowskiej.
Po święceniach pomagał w pracy duszpasterskiej na zastępstwie w parafiach św. Jadwigi w Dębicy i św. Andrzeja Boboli w Gorlicach. Od 29 sierpnia 1986 roku został zamianowany wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Niwiskach /obecnie diecezja rzeszowska/. 9 sierpnia 1988 roku został zamianowany wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Krynicy – Zdroju. Po 5 latach pracy w parafii zdrojowej, 15 lutego 1993 roku, Ks. Arcybiskup Józef Życiński mianuje ks. Józefa proboszczem parafii NSPJ w Krynicy – Zdroju, gdzie wraz parafianami wznosi nowy kościół i buduje Katolickie Schronisko Młodzieżowe im. Bł. Piotra Jerzego Frassati.
W Krynicy angażuje się w ruch turystyczny składając egzaminy na Przewodnika Turystycznego /beskidzkiego i terenowego/, pilota wycieczek i kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Przodownik Turystyki Górskiej. Prowadzi wykłady z Turystyki Religijnej w Studium Managerów Turystyki w Krynicy. Jest pomysłodawcą i organizatorem corocznych pielgrzymek „Ludzi Gór” w noc sylwestrowa na Jaworzynę Krynicką. Honorowy Członek: Koła Przewodników „Leliwa” w Tarnowie, Towarzystwa Narciarskiego w Krynicy. Uhonorowany Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z Kosówka i Honorową Odznaką PTTK.
W 1994 roku zostaje odznaczony przez ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego Exspositorio Canonicali. W 2010 roku odznaczony przez papieża Benedykta XVI godnością Kapelana Jego Świątobliwości. Współorganizator budowy Drogi św. Jakuba „Via Regia”, przewodniczący Kapituły Medalu św. Jakuba.
Rada Miejska w Krynicy – Zdroju 06 września 2004 r. nadała ks. Józefowi Drabikowi Honorowe Obywatelstwo Krynicy – Zdroju i wyróżniła Złotym Herbem Krynicy – Zdroju. W 2011 roku zostaje odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.
21 sierpnia 2004 roku ks. biskup Ordynariusz Wiktor Skworc mianuje ks. Józefa Drabika proboszczem parafii pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku.
21 września zostaje zamianowany wicedziekanem, a 29 sierpnia 2005 roku dziekanem dekanatu brzeskiego.
3 I 2014 roku otrzymuje Honorowe Obywatelstwo Brzeska.  3. października 2019 roku Biskup Tarnowski obdarzył księdza proboszcza Józefa Drabika godnością kanonika gremialnego kapituły katedralnej w Tarnowie.
Jest kapelanem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. 
Dewiza życiowa: zachęcać do wypraw nie tylko w dal i wzwyż, ale i w GŁĄB.
Ulubione lektury: biblistyka, historia najnowsza, literatura krajoznawcza, turystyczna i pielgrzymkowa
Ulubiony autor: Ks. Roman Rogowski, V. Messori, W. Łysiak, R. Ziemkiewicz, M. Wolski.
W parafii odpowiedzialny jest za:

 • Wszystkie sprawy duchowo-materialne
 • Radę duszpasterską i ekonomiczną
 • Akcję Katolicką
 • Caritas
 • Róże żywego różańca
 • Parafialny Zespół Synodalny
 • Komitet Odnowy i Troski o zabytkowy cmentarz parafialny
 • Kapelaństwo DPS-u
 • Przeprowadzenie rozmów przedmałżeńskich
 • Bractwo Jakubowe
 • Asystent kościelny Szkoły Katolickiej
 • Kapelan Dróg świętego Jakuba w Diecezji Tarnowskiej
 • Diecezjalny Duszpasterz Cechu Rzemiosł Różnych, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Audytor Sądu Diecezjalnego
 • Członek Komisji do spraw duchowieństwa V Synodu Diecezji Tarnowskiej
 • Członek Komisji do spraw administracji kościelnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Ks. mgr Łukasz Polniaszek – senior wspólnoty kapłańskiej. W parafii od 2017 roku. Urodził się 08. 04. 1987 roku w Dębicy. Pochodzi z parafii pw. Narodzenia NMP w Zawadzie k . Dębicy

 W parafii odpowiedzialny za:

 • Organizację pracy kapłanów w parafii
 • Intencje mszalne
 • Przeprowadzanie rozmów przedmałżeńskich i przygotowanie dokumentów do ślubu
 • Duszpasterstwo młodzieży „Fideles”
 • Zespół „Eleos”
 • Katechizację w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych oraz Prefekt w tej Szkole
 • Opiekun Bractwa Szkaplerznego
 • Opiekun Rycerstwa Niepokalanej
 • Przewodnik grupy nr 8 św. Stanisława BM PPT na Jasną Górę
 • Dekanalny Duszpasterz Młodzieży
 • Okręgowy Duszpasterz Młodzieży na okręg brzeski
 • Wicenotariusz Dekanatu Brzesko
 • Administrator strony Facebook Parafii

Ks. mgr Józef Waśko – kapelan (w naszej parafii od 2011r.)
s. Stanisława i Rozalii z d. Peciak, ur. 12.02.1976 w Nowym Sączu, parafia pochodzenia Tęgoborze. Ukończył Szkołę Podstawowa w Rojówce i w Tęgoborzy, do Technikum uczęszczał w Nowym Sączu. Następnie studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, a studia ukończył obrona pracy magisterskiej z psychologii i antropologii filozoficznej pt. „Koncepcja osoby w personalizmie Jacquesa Maritaina” pod kierunkiem ks. dr Władysława Szewczyka. Świecenia kapłańskie przyjął 26.05 2001 r. w katedrze tarnowskiej z rak ks. bpa Wiktora Skworca. Pracował na placówkach duszpasterskich w : Ryglicach, Żegocinie i Szalowej. Od 1.09. 2011 roku pracuje w naszej parafii pełniąc posługę kapelana szpitali.

W parafii odpowiedzialny za:

 • Kapelaństwo w Powiatowym Szpitalu, ZOL-u i Hospicjum im. Św. Jana Pawła II
 • Wspólnotę Samarytańską
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy „Ostoja”
 • Rejonowy duszpasterz Osób Niepełnosprawnych
 • Rejonowy Opiekun Stowarzyszenia Brzeskich Amazonek
 • Opiekun Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy oddział Brzesko

Ks. mgr Daniel Czerwień – wikariusz (w naszej parafii od 2018r.)
syn Michała i Stanisławy Janusz, ur. 17.02.1983 roku w Krynicy Zdroju. Pochodzi z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie. Ukończył Szkołę Podstawową nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Grybowie. Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie (rocznik 2003).
W latach 2003 – 2009 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, uzyskał stopień magistra w zakresie prawa kanonicznego na podstawie pracy pt. „Struktura i przebieg IV Synodu Diecezji Tarnowskiej w latach 1982 – 1986”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. zw. dr hab. Tomasza Rozkruta. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze tarnowskiej 30.05.2009 roku z rąk ks. bpa Wiktora Skworca.

Placówki duszpasterskie: Męcina /2009 – 2012/, Tarnów – Chrystusa Dobrego Pasterza /2012 – 2015/, Otfinów /2015 – 2018/. Od 27.08.2018 roku pracuje w naszej parafii.

W parafii odpowiedzialny za:

 • Różaniec Krwi Chrystusa
 • Przygotowanie dzieci do I Komunii świętej i spowiedzi
 • Pomoc w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania klasy 7
 • Przygotowanie I rocznicy Komunii świętej
 • Katechizację w PSP nr 1 i PSP nr 3
 • Opiekę nad grupą Apostolstwa Modlitwy i Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego

Ks. mgr Marcin Gazda (w naszej parafii od 2019r.)

Ks. Marcin Gazda –  urodził się 16 lipca 1994 roku w Mielcu. Pochodzi z parafii Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu i zdaniu matury w 2013 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Studia teologiczno-filozoficzne uwieńczył obroną pracy magisterskiej napisanej na pod kierunkiem ks. prof. Antoniego Żurka pt. Eucharystia w nauczaniu Cezarego z Arles. 25 maja 2019 w katedrze tarnowskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Andrzeja Jeża. Decyzją Księdza Biskupa ks. Marcin na pierwszą placówkę został posłany do naszej parafii.

W parafii odpowiedzialny za:

 • Aspirantów i Ministrantów
 • Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
 • Młodzieżowy Wolontariat Misyjny
 • Prowadzenie Mszy świętej dla dzieci w co drugą niedzielę i w pierwszy piątek
 • Klub Sportowy „Jakub”
 • Świetlicę Parafialną
 • Duchową Opiekę nad Rodzinnym Pielgrzymowaniem Drogami św. Jakuba oraz organizację pielgrzymki do Santiago de Compostela
 • Organizację Biegu Jakubowego
 • Organizację Konkursu Kolęd i Pastorałek o Muszlę św. Jakuba
 • Katechizację w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych i Szkole Katolickiej
 • Administrator strony Facebook Parafii

Ks. mgr Marcin Byś (w naszej parafii od 2020r.)

W parafii odpowiedzialny za:

 • Ceremoniarzy i Lektorów
 • Prowadzenie Mszy św. dla dzieci w co drugą niedzielę
 • Katechizację w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych
 • Duchowa Opiekę nad Diakonią Życia
 • Dekanalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza
 • Organizację Dekanalnego Kursu Lektorskiego

Ks. mgr Krzysztof Romański (w naszej parafii od 2020r.)

W parafii odpowiedzialny za:

 • Straż Honorową NSPJ
 • Towarzystwo Przyjaciół WSD w Tarnowie
 • Grupę Ojca Pio
 • Przygotowanie do sakramentu bierzmowania młodzieży z kl. 8 i kl. 7
 • Katechizację w PSP nr 3 i Szkole Katolickiej

Księża emeryci: