Parafia NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku

S A N K T U A R I U M

Chrzest święty

 1. Sakrament Chrztu świętego w naszej parafii udzielany jest w I i III niedzielę miesiąca o godzinie 12.00.

 2. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na początku tygodnia przed niedzielą chrzcielną. Należy okazać akt urodzenia z USC w przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.

 3. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

 4. Rodzicami chrzestnymi mogą być – praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.

 5. Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:
  – niepraktykujące
  – pozostające w cywilnych związkach małżeńskich
 1. Prosimy o zgłoszenie się 15 minut przed Mszą świętą chrzcielną do zakrystii oraz zabranie ze sobą:
  – białej szaty
  – świecy chrzcielnej
 1. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej wspólnoty rodzinnej. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez najbliższych podczas sakramentu chrztu świętego.

 2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może być odłożony.